VIEDENSKÁ CESTA

Location Bratislava, SlovakiaProgramme Housing, Education, Landscape Authors WHAT Architects BratislavaLandscape LABANC.STUDIO + BB.GG Beth GalíTeam Marine Manchon, Marko Brkic, Lynna Hedli, Nadia Al AliovaYear 2022Size -Client YITStatus Invited competition / 1st Prize

Komentár poroty: ' Návrh bol z hľadiska splnenia súťažných kritérií hodnotený ako najlepší. Porota ocenila najmä zohľadnenie zeleného charakteru a jeho rozvoj pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov sú vhodne umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti nájdeme aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka. '